Complex Type geo:PuntType

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Een punt als onderdeel van de wijzigmarkeringen. Geeft aan dat de GIO-wijzigingen juridische wijzigingen beschrijft die (binnen een marge die overeenkomt met de juridische nauwkeurigheid) te vinden zijn nabij dit punt. De geautomatiseerde bepaling van de wijzigmarkeringen zal alleen een punt als wijzigmarkering opleveren als de GIO-wijziging complexType geo:LocatieMutatieType met punt-geometrieën bevat.

Informatiemodel
Diagram
id (http://www.opengis.net/gml/3.2)metaDataProperty (http://www.opengis.net/gml/3.2)description (http://www.opengis.net/gml/3.2)descriptionReference (http://www.opengis.net/gml/3.2)identifier (http://www.opengis.net/gml/3.2)name (http://www.opengis.net/gml/3.2)StandardObjectProperties (http://www.opengis.net/gml/3.2)AbstractGMLType (http://www.opengis.net/gml/3.2)boundedBy (http://www.opengis.net/gml/3.2)location (http://www.opengis.net/gml/3.2)AbstractFeatureType (http://www.opengis.net/gml/3.2)Element geo:PuntType / geo:geometrie
Type extension of AbstractFeatureType (http://www.opengis.net/gml/3.2)
Type hierarchy
Gebruikt door
Kinderen Element geo:PuntType / geo:geometrie, boundedBy (http://www.opengis.net/gml/3.2), description (http://www.opengis.net/gml/3.2), descriptionReference (http://www.opengis.net/gml/3.2), identifier (http://www.opengis.net/gml/3.2), location (http://www.opengis.net/gml/3.2), metaDataProperty (http://www.opengis.net/gml/3.2), name (http://www.opengis.net/gml/3.2)
Attributen
QName Type Use
id (http://www.opengis.net/gml/3.2) ID optional
The attribute gml:id supports provision of a handle for the XML element representing a GML Object. Its use is mandatory for all GML objects. It is of XML type ID, so is constrained to be unique in the XML document within which it occurs.

Element geo:PuntType / geo:geometrie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Geometrie van het punt. In de serialisatie wordt deze uitgewisseld zoals beschreven in Basisgeometrie standaard.

Zie onderstaande Beperkingen.

Informatiemodel
Diagram
Geometrie (http://www.geostandaarden.nl/basisgeometrie/1.0)
Eigenschappen
content: complex
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
Kinderen Geometrie (http://www.geostandaarden.nl/basisgeometrie/1.0)
Beperkingen
STOP3018

Geometrisch objecten (basisgeo:Geometrie) met dezelfde identificatie basisgeo:id(GUID) MOETEN dezelfde geometrische data bevatten.

STOP3019

basisgeo:geometrie in basisgeo:Geometrie MAG NIET ontbreken of leeg zijn.

STOP3020

Coördinaten van een geometrisch object in een GIO MOETEN gebruikmaken van één van de twee ruimtelijke referentiesystemen:

  1. RD: srsName='urn:ogc:def:crs:EPSG::28992' of
  2. ETRS89: srsName='urn:ogc:def:crs:EPSG::4258'.
STOP3021

De geometrische coördinaten van alle locaties in een GIO (en wijzigmarkeringen in een GIO-wijziging) MOETEN gebaseerd zijn op hetzelfde ruimtelijke referentiesysteem.