Complex Type geo:LocatieType

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Een Locatie bevat een geometrie (begrenzing van een gebied) en kan een naam hebben. Een GIO bestaat uit een collectie Locaties. Een Locatie kan een kwalitatieve- of een kwantitatieve normwaarde bevatten en een identificiatie van een groep waar de Locatie toe behoort.

Informatiemodel Locatie (entiteit)
Diagram
id (http://www.opengis.net/gml/3.2)metaDataProperty (http://www.opengis.net/gml/3.2)description (http://www.opengis.net/gml/3.2)descriptionReference (http://www.opengis.net/gml/3.2)identifier (http://www.opengis.net/gml/3.2)name (http://www.opengis.net/gml/3.2)StandardObjectProperties (http://www.opengis.net/gml/3.2)AbstractGMLType (http://www.opengis.net/gml/3.2)boundedBy (http://www.opengis.net/gml/3.2)location (http://www.opengis.net/gml/3.2)AbstractFeatureType (http://www.opengis.net/gml/3.2)Element geo:LocatieType / geo:naamElement geo:LocatieType / geo:geometrieElement geo:LocatieType / geo:groepIDElement geo:LocatieType / geo:kwantitatieveNormwaardeElement geo:LocatieType / geo:kwalitatieveNormwaarde
Type extension of AbstractFeatureType (http://www.opengis.net/gml/3.2)
Type hierarchy
Gebruikt door
Kinderen Element geo:LocatieType / geo:geometrie, Element geo:LocatieType / geo:groepID, Element geo:LocatieType / geo:kwalitatieveNormwaarde, Element geo:LocatieType / geo:kwantitatieveNormwaarde, Element geo:LocatieType / geo:naam, boundedBy (http://www.opengis.net/gml/3.2), description (http://www.opengis.net/gml/3.2), descriptionReference (http://www.opengis.net/gml/3.2), identifier (http://www.opengis.net/gml/3.2), location (http://www.opengis.net/gml/3.2), metaDataProperty (http://www.opengis.net/gml/3.2), name (http://www.opengis.net/gml/3.2)
Attributen
QName Type Use
id (http://www.opengis.net/gml/3.2) ID optional
The attribute gml:id supports provision of a handle for the XML element representing a GML Object. Its use is mandatory for all GML objects. It is of XML type ID, so is constrained to be unique in the XML document within which it occurs.

Element geo:LocatieType / geo:naam

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Naam van deze Locatie. Als deze naam ingevuld is wordt deze als label getoond in de lvbb viewer.

Informatiemodel
Diagram

Type xs:string
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 0
maxOccurs: 1

Element geo:LocatieType / geo:geometrie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Geometrie van deze Locatie. In de serialisatie wordt deze uitgewisseld zoals beschreven in Basisgeometrie standaard met als extra restrictie dat cirkels en bogen niet zijn toegestaan.

Zie onderstaande Beperkingen.

Informatiemodel
Diagram
Geometrie (http://www.geostandaarden.nl/basisgeometrie/1.0)
Eigenschappen
content: complex
minOccurs: 1
Kinderen Geometrie (http://www.geostandaarden.nl/basisgeometrie/1.0)
Beperkingen
STOP3018

Geometrisch objecten (basisgeo:Geometrie) met dezelfde identificatie basisgeo:id(GUID) MOETEN dezelfde geometrische data bevatten.

STOP3019

basisgeo:geometrie in basisgeo:Geometrie MAG NIET ontbreken of leeg zijn.

STOP3020

Coördinaten van een geometrisch object in een GIO MOETEN gebruikmaken van één van de twee ruimtelijke referentiesystemen:

  1. RD: srsName='urn:ogc:def:crs:EPSG::28992' of
  2. ETRS89: srsName='urn:ogc:def:crs:EPSG::4258'.
STOP3021

De geometrische coördinaten van alle locaties in een GIO (en wijzigmarkeringen in een GIO-wijziging) MOETEN gebaseerd zijn op hetzelfde ruimtelijke referentiesysteem.

STOP3022

Normwaarden of geometrische begrenzingen MOGEN NIET zowel in een GIO als in de tekst van de regeling staan.

STOP3025

De overlap van de geometrieen van een GIO MAG NIET groter zijn dan de juridische nauwkeurigheid.

STOP3040

basisgeo:Geometrie MAG GEEN cirkels of bogen bevatten (gml:Arc, gml:Circle, gml:CircleByCenterPoint).

Element geo:LocatieType / geo:groepID

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Aanduiding van de groep (het GIO-deel) waartoe deze Locatie behoort.

Informatiemodel
Verwijzingen complexType geo:GroepType
Diagram
Simple Type geo:dtGroepID
Type Simple Type geo:dtGroepID
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
Facetten
patroon [A-Za-z0-9][A-Za-z0-9_-]*
Beperkingen
STOP3000

Als er 1 locatie is in een GIO waar een waarde groepID is ingevuld MOET de groepID bij alle locaties zijn ingevuld.

STOP3001

Als een locatie een groepID heeft, dan MOET deze voorkomen in het lijstje groepen.

STOP3005

Als een groepID voorkomt in het lijstje groepen dan MOET er minstens 1 locatie zijn met dat groepID.

STOP3012

Een Locatie binnen een GIO mag niet zowel een groepID (GIO-deel) als een (kwalitatieve of kwantitatieve) Normwaarde bevatten.

Element geo:LocatieType / geo:kwantitatieveNormwaarde

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Wanneer bij een Locatie een kwantitatieve Normwaarde hoort (zoals beschreven in IMOW) is deze waarde opgenomen in dit veld. Een kwantitatieve normwaarde is altijd gecodeerd als als een <xs:double>

Informatiemodel
Diagram

Type xs:double
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
Beperkingen
STOP3006

Als er één locatie is in een GIO waar kwantitatieveNormwaarde is ingevuld MOETEN alle locaties een kwantitatieveNormWaarde hebben.

STOP3008

Van de elementen kwalitatieveNormwaarde en kwantitatieveNormwaarde in een Locatie mag er slechts één ingevuld zijn.

STOP3009

Als de locaties van de GIO kwantitatieve normwaarden hebben, moet de eenheid(eenheidlabel en eenheidID) aanwezig zijn.

STOP3011

Als de locaties van de GIO kwantitatieve òf kwalitatieve normwaarden hebben, dan moet de norm (normlabel en normID) aanwezig zijn.

STOP3012

Een Locatie binnen een GIO mag niet zowel een groepID (GIO-deel) als een (kwalitatieve of kwantitatieve) Normwaarde bevatten.

STOP3022

Normwaarden of geometrische begrenzingen MOGEN NIET zowel in een GIO als in de tekst van de regeling staan.

STOP3030

Alle normwaarden in een GIO waarin een norm is opgenomen MOETEN in dezelfde eenheid (kwantitatieve normwaarde) of volgens dezelfde classificatie (kwantitatieve normwaarde, indien van toepassing) worden gegeven. Als de eenheid of classificatie wijzigt, dan moet de gehele GIO opnieuw worden vastgesteld. De waarde van de eenheidID en eenheidLabel mogen wel wijzigen bij een GIO-wijziging zolang ze dezelfde eenheid representeren.

Element geo:LocatieType / geo:kwalitatieveNormwaarde

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Wanneer bij een Locatie een kwalitatieve Normwaarde hoort (zoals beschreven in IMOW) is deze waarde opgenomen in dit veld. Een kwalitatieve normwaarde is een (niet-lege) tekstuele omschrijving.

Informatiemodel
Diagram

Type xs:string
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
Beperkingen
STOP3007

Als er één locatie is in een GIO waar kwalitatieveNormwaarde is ingevuld MOETEN alle locaties een kwalitatieveNormwaarde hebben.

STOP3008

Van de elementen kwalitatieveNormwaarde en kwantitatieveNormwaarde in een Locatie mag er slechts één ingevuld zijn.

STOP3010

Een kwalitatieveNormwaarde mag geen lege string (“”) zijn.

STOP3011

Als de locaties van de GIO kwantitatieve òf kwalitatieve normwaarden hebben, dan moet de norm (normlabel en normID) aanwezig zijn.

STOP3012

Een Locatie binnen een GIO mag niet zowel een groepID (GIO-deel) als een (kwalitatieve of kwantitatieve) Normwaarde bevatten.

STOP3015

Als de locaties van de GIO kwalitatieve normwaarden hebben, MOGEN eenheidlabel en eenheidID NIET voorkomen.

STOP3022

Normwaarden of geometrische begrenzingen MOGEN NIET zowel in een GIO als in de tekst van de regeling staan.

STOP3030

Alle normwaarden in een GIO waarin een norm is opgenomen MOETEN in dezelfde eenheid (kwantitatieve normwaarde) of volgens dezelfde classificatie (kwantitatieve normwaarde, indien van toepassing) worden gegeven. Als de eenheid of classificatie wijzigt, dan moet de gehele GIO opnieuw worden vastgesteld. De waarde van de eenheidID en eenheidLabel mogen wel wijzigen bij een GIO-wijziging zolang ze dezelfde eenheid representeren.