Complex Type geo:LocatieMutatieType

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Een LocatieMutatie is onderdeel van een GIO-wijziging en bevat de Locatie van ofwel de originele (was-)versie die het uitgangspunt is van de wijziging, ofwel de nieuwe (wordt-)versie die resulteert uit de wijziging.

De locatie is afkomstig uit

  • de was-versie als wijzigactie = verwijder; het vervallen van de locatie is een juridische wijziging.
  • de wordt-versie als wijzigactie = voegtoe; het toevoegen van een locatie is een juridische wijziging.
  • de wordt-versie en de was-versie als wijzigactie = reviseer; het aanpassen van niet-juridische eigenschappen van een locatie is geen juridische wijziging.
Informatiemodel Locatie (entiteit)
Diagram
id (http://www.opengis.net/gml/3.2)metaDataProperty (http://www.opengis.net/gml/3.2)description (http://www.opengis.net/gml/3.2)descriptionReference (http://www.opengis.net/gml/3.2)identifier (http://www.opengis.net/gml/3.2)name (http://www.opengis.net/gml/3.2)StandardObjectProperties (http://www.opengis.net/gml/3.2)AbstractGMLType (http://www.opengis.net/gml/3.2)boundedBy (http://www.opengis.net/gml/3.2)location (http://www.opengis.net/gml/3.2)AbstractFeatureType (http://www.opengis.net/gml/3.2)Element geo:LocatieMutatieType / geo:naamElement geo:LocatieMutatieType / geo:geometrieElement geo:LocatieMutatieType / geo:groepIDElement geo:LocatieMutatieType / geo:kwantitatieveNormwaardeElement geo:LocatieMutatieType / geo:kwalitatieveNormwaardeElement geo:LocatieMutatieType / geo:wijzigactie
Type extension of AbstractFeatureType (http://www.opengis.net/gml/3.2)
Type hierarchy
Gebruikt door
Kinderen Element geo:LocatieMutatieType / geo:geometrie, Element geo:LocatieMutatieType / geo:groepID, Element geo:LocatieMutatieType / geo:kwalitatieveNormwaarde, Element geo:LocatieMutatieType / geo:kwantitatieveNormwaarde, Element geo:LocatieMutatieType / geo:naam, Element geo:LocatieMutatieType / geo:wijzigactie, boundedBy (http://www.opengis.net/gml/3.2), description (http://www.opengis.net/gml/3.2), descriptionReference (http://www.opengis.net/gml/3.2), identifier (http://www.opengis.net/gml/3.2), location (http://www.opengis.net/gml/3.2), metaDataProperty (http://www.opengis.net/gml/3.2), name (http://www.opengis.net/gml/3.2)
Attributen
QName Type Use
id (http://www.opengis.net/gml/3.2) ID optional
The attribute gml:id supports provision of a handle for the XML element representing a GML Object. Its use is mandatory for all GML objects. It is of XML type ID, so is constrained to be unique in the XML document within which it occurs.

Element geo:LocatieMutatieType / geo:naam

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Naam van de Locatie.

Informatiemodel
Diagram

Type xs:string
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 0
maxOccurs: 1

Element geo:LocatieMutatieType / geo:geometrie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Geometrie van de Locatie.

Informatiemodel
Diagram
Geometrie (http://www.geostandaarden.nl/basisgeometrie/1.0)
Eigenschappen
content: complex
minOccurs: 1
Kinderen Geometrie (http://www.geostandaarden.nl/basisgeometrie/1.0)
Beperkingen
STOP3018

Geometrisch objecten (basisgeo:Geometrie) met dezelfde identificatie basisgeo:id(GUID) MOETEN dezelfde geometrische data bevatten.

STOP3019

basisgeo:geometrie in basisgeo:Geometrie MAG NIET ontbreken of leeg zijn.

STOP3020

Coördinaten van een geometrisch object in een GIO MOETEN gebruikmaken van één van de twee ruimtelijke referentiesystemen:

  1. RD: srsName='urn:ogc:def:crs:EPSG::28992' of
  2. ETRS89: srsName='urn:ogc:def:crs:EPSG::4258'.
STOP3021

De geometrische coördinaten van alle locaties in een GIO (en wijzigmarkeringen in een GIO-wijziging) MOETEN gebaseerd zijn op hetzelfde ruimtelijke referentiesysteem.

STOP3022

Normwaarden of geometrische begrenzingen MOGEN NIET zowel in een GIO als in de tekst van de regeling staan.

STOP3025

De overlap van de geometrieen van een GIO MAG NIET groter zijn dan de juridische nauwkeurigheid.

STOP3040

basisgeo:Geometrie MAG GEEN cirkels of bogen bevatten (gml:Arc, gml:Circle, gml:CircleByCenterPoint).

Element geo:LocatieMutatieType / geo:groepID

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

GroepID van de Locatie.

Informatiemodel
Diagram
Simple Type geo:dtGroepID
Type Simple Type geo:dtGroepID
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
Facetten
patroon [A-Za-z0-9][A-Za-z0-9_-]*
Beperkingen
STOP3000

Als er 1 locatie is in een GIO waar een waarde groepID is ingevuld MOET de groepID bij alle locaties zijn ingevuld.

STOP3001

Als een locatie een groepID heeft, dan MOET deze voorkomen in het lijstje groepen.

STOP3003

Twee groepIDs in het lijstje groepen mogen niet dezelfde waarde hebben.

STOP3005

Als een groepID voorkomt in het lijstje groepen dan MOET er minstens 1 locatie zijn met dat groepID.

STOP3012

Een Locatie binnen een GIO mag niet zowel een groepID (GIO-deel) als een (kwalitatieve of kwantitatieve) Normwaarde bevatten.

Element geo:LocatieMutatieType / geo:kwantitatieveNormwaarde

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Kwantitatieve normwaarde van de Locatie.

Informatiemodel
Diagram

Type xs:double
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
Beperkingen
STOP3006

Als er één locatie is in een GIO waar kwantitatieveNormwaarde is ingevuld MOETEN alle locaties een kwantitatieveNormWaarde hebben.

STOP3008

Van de elementen kwalitatieveNormwaarde en kwantitatieveNormwaarde in een Locatie mag er slechts één ingevuld zijn.

STOP3009

Als de locaties van de GIO kwantitatieve normwaarden hebben, moet de eenheid(eenheidlabel en eenheidID) aanwezig zijn.

STOP3011

Als de locaties van de GIO kwantitatieve òf kwalitatieve normwaarden hebben, dan moet de norm (normlabel en normID) aanwezig zijn.

STOP3012

Een Locatie binnen een GIO mag niet zowel een groepID (GIO-deel) als een (kwalitatieve of kwantitatieve) Normwaarde bevatten.

STOP3022

Normwaarden of geometrische begrenzingen MOGEN NIET zowel in een GIO als in de tekst van de regeling staan.

STOP3030

Alle normwaarden in een GIO waarin een norm is opgenomen MOETEN in dezelfde eenheid (kwantitatieve normwaarde) of volgens dezelfde classificatie (kwantitatieve normwaarde, indien van toepassing) worden gegeven. Als de eenheid of classificatie wijzigt, dan moet de gehele GIO opnieuw worden vastgesteld. De waarde van de eenheidID en eenheidLabel mogen wel wijzigen bij een GIO-wijziging zolang ze dezelfde eenheid representeren.

Element geo:LocatieMutatieType / geo:kwalitatieveNormwaarde

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Kwalitatieve normwaarde van de Locatie.

Informatiemodel
Diagram

Type xs:string
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
Beperkingen
STOP3007

Als er één locatie is in een GIO waar kwalitatieveNormwaarde is ingevuld MOETEN alle locaties een kwalitatieveNormwaarde hebben.

STOP3008

Van de elementen kwalitatieveNormwaarde en kwantitatieveNormwaarde in een Locatie mag er slechts één ingevuld zijn.

STOP3010

Een kwalitatieveNormwaarde mag geen lege string (“”) zijn.

STOP3011

Als de locaties van de GIO kwantitatieve òf kwalitatieve normwaarden hebben, dan moet de norm (normlabel en normID) aanwezig zijn.

STOP3012

Een Locatie binnen een GIO mag niet zowel een groepID (GIO-deel) als een (kwalitatieve of kwantitatieve) Normwaarde bevatten.

STOP3015

Als de locaties van de GIO kwalitatieve normwaarden hebben, MOGEN eenheidlabel en eenheidID NIET voorkomen.

STOP3022

Normwaarden of geometrische begrenzingen MOGEN NIET zowel in een GIO als in de tekst van de regeling staan.

STOP3030

Alle normwaarden in een GIO waarin een norm is opgenomen MOETEN in dezelfde eenheid (kwantitatieve normwaarde) of volgens dezelfde classificatie (kwantitatieve normwaarde, indien van toepassing) worden gegeven. Als de eenheid of classificatie wijzigt, dan moet de gehele GIO opnieuw worden vastgesteld. De waarde van de eenheidID en eenheidLabel mogen wel wijzigen bij een GIO-wijziging zolang ze dezelfde eenheid representeren.

Element geo:LocatieMutatieType / geo:wijzigactie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Geeft aan uit welke versie van het GIO een locatie als onderdeel van een GIO-wijziging afkomstig is.

  • De locatie is afkomstig uit de was-versie als wijzigactie = verwijder; het vervallen van de locatie is een juridische wijziging.
  • Als wijzigactie = voegtoe dan is de locatie afkomstig uit de wordt-versie; het toevoegen van een locatie is een juridische wijziging.
  • Als wijzigactie = reviseer dan is de locatie al onderdeel de was-versie (d.w.z. er is een locatie met dezelfde basisgeo:id in de was-versie) maar in de wordt-versie is een niet-juridische wijziging aangebracht. Een locatie met wijzigactie = reviseer wordt niet getoond bij de weergave van de GIO-wijziging, maar wordt wel meegenomen in de bepaling van de wordt-versie uit de GIO-wijziging.
  • Locaties die niet wijzigen zijn geen onderdeel van de GIO-wijziging maar zijn te vinden in zowel de wordt-verie als de was-versie van de GIO-wijziging.
Informatiemodel
Diagram
Simple Type geo:wlWijzigactieLocaties
Type Simple Type geo:wlWijzigactieLocaties
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
Facetten
enumeration verwijder
enumeration voegtoe
enumeration reviseer