Complex Type geo:GroepType

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Dit element bevat een identificatie en een label van de groepen (GIO-delen) die in dit GIO gebruikt zijn. Het label kan worden gebruikt in de tekst van de regeling. De identificatie kan worden gebruikt om op een machine leesbare manier te verwijzen naar de groep (GIO-deel).

Informatiemodel Groep (entiteit)
Verwijzingen geo:groepID
Diagram
Element geo:GroepType / geo:groepIDElement geo:GroepType / geo:label
Gebruikt door
Kinderen Element geo:GroepType / geo:groepID, Element geo:GroepType / geo:label

Element geo:GroepType / geo:groepID

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Identificatie van een groep binnen een GIO (ook wel GIO-deel genoemd).

De groepID is te combineren met de JOIN identificatie van het GIO tot een JOIN identificatie van een GIO-deel. Zie hiervoor verwijzen naar GIO-deel.

Voorbeeld

<groepID xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/">centrum</groepID>

Informatiemodel
Diagram
Simple Type geo:dtGroepID
Type Simple Type geo:dtGroepID
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
Facetten
patroon [A-Za-z0-9][A-Za-z0-9_-]*
Beperkingen
STOP3001

Als een locatie een groepID heeft, dan MOET deze voorkomen in het lijstje groepen.

STOP3003

Twee groepIDs in het lijstje groepen mogen niet dezelfde waarde hebben.

STOP3005

Als een groepID voorkomt in het lijstje groepen dan MOET er minstens 1 locatie zijn met dat groepID.

Element geo:GroepType / geo:label

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Label behorend bij deze groep. Dit label kan gebruikt worden in de tekst van de regeling. Als een groep label 'Zone A' heeft is het mogelijk in de tekst te verwijzen: "Voor de onderdelen gemarkeerd met 'Zone A' gelden de volgende regels."

Informatiemodel
Diagram

Type xs:string
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
Beperkingen
STOP3004

Twee labels in het lijstje groepen mogen niet dezelfde waarde hebben.