Complex Type geo:GroepMutatieType

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Dit element bevat de gegevens van een groep die in de originele of nieuwe versie van het GIO gebruikt wordt.

  • Als de groep alleen in de was-versie gebruikt wordt, wordt wijzigactie verwijder opgenomen.
  • Als de groep nieuw is wordt wijzigactie voegtoe opgenomen.
  • Als de groep zelf niet gewijzigd wordt, maar er zijn wel gewijzigde locaties die tot deze groep behoren, wordt de groep zonder wijzigactie opgenomen.
  • Als de groep zelf niet gewijzigd wordt en er zijn ook geen gewijzigde locaties die tot deze groep behoren, dan wordt de groep niet in de GIO-wijziging opgenomen.

Groepen uit een GIO-wijziging verschillen alleen met de groepen uit een GIO-versie door de toevoeging van een optionele wijzigactie.

Informatiemodel
Diagram
Element geo:GroepType / geo:groepIDElement geo:GroepType / geo:labelComplex Type geo:GroepTypeElement geo:GroepMutatieType / geo:wijzigactie
Type extension of Complex Type geo:GroepType
Type hierarchy
Gebruikt door
Kinderen Element geo:GroepType / geo:groepID, Element geo:GroepType / geo:label, Element geo:GroepMutatieType / geo:wijzigactie

Element geo:GroepMutatieType / geo:wijzigactie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

De wijzigactie wordt alleen bij een groep opgenomen als de groep in ofwel de originele (was-)versie van het GIO, ofwel de nieuwe (wordt-)versie wordt gebruikt:

  • Als de groep alleen in de was-versie gebruikt wordt, wordt wijzigactie verwijder opgenomen.
  • Als de groep nieuw is wordt wijzigactie voegtoe opgenomen.
  • Als de groep zelf niet gewijzigd wordt, maar er zijn wel gewijzigde locaties die tot deze groep behoren, wordt de groep zonder wijzigactie opgenomen.
  • Als de groep zelf niet gewijzigd wordt en er zijn ook geen gewijzigde locaties die tot deze groep behoren, dan wordt de groep niet in de GIO-wijziging opgenomen.
Informatiemodel
Diagram
Simple Type geo:wlWijzigactieGroepen
Type Simple Type geo:wlWijzigactieGroepen
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
Facetten
enumeration verwijder
enumeration voegtoe