Complex Type geo:GeoInformatieObjectVaststellingType

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Definitie

De vaststelling bevat een gegrafische context die bijvoorbeeld beschrijft tegen welke achtergrond het GIO juridisch is vastgesteld en bevat de vastgestelde versie. Wanneer het bij de vaststelling gaat om een wijziging ten opzichte van een vorige versie wordt het versienummer van die vorige versie meegegeven.

Informatie

Vaststelling van een GIO

Informatiemodel Geo-informatieobject vaststelling (entiteit)
Verwijzingen geo:GeoInformatieObjectVaststelling
Diagram
id (http://www.opengis.net/gml/3.2)metaDataProperty (http://www.opengis.net/gml/3.2)description (http://www.opengis.net/gml/3.2)descriptionReference (http://www.opengis.net/gml/3.2)identifier (http://www.opengis.net/gml/3.2)name (http://www.opengis.net/gml/3.2)StandardObjectProperties (http://www.opengis.net/gml/3.2)AbstractGMLType (http://www.opengis.net/gml/3.2)boundedBy (http://www.opengis.net/gml/3.2)location (http://www.opengis.net/gml/3.2)AbstractFeatureType (http://www.opengis.net/gml/3.2)Element geo:GeoInformatieObjectVaststellingType / geo:contextElement geo:GeoInformatieObjectVaststellingType / geo:vastgesteldeVersieElement geo:GeoInformatieObjectVaststellingType / geo:wasID
Type extension of AbstractFeatureType (http://www.opengis.net/gml/3.2)
Type hierarchy
Gebruikt door
Kinderen Element geo:GeoInformatieObjectVaststellingType / geo:context, Element geo:GeoInformatieObjectVaststellingType / geo:vastgesteldeVersie, Element geo:GeoInformatieObjectVaststellingType / geo:wasID, boundedBy (http://www.opengis.net/gml/3.2), description (http://www.opengis.net/gml/3.2), descriptionReference (http://www.opengis.net/gml/3.2), identifier (http://www.opengis.net/gml/3.2), location (http://www.opengis.net/gml/3.2), metaDataProperty (http://www.opengis.net/gml/3.2), name (http://www.opengis.net/gml/3.2)
Attributen
QName Type Use
id (http://www.opengis.net/gml/3.2) ID optional
The attribute gml:id supports provision of a handle for the XML element representing a GML Object. Its use is mandatory for all GML objects. It is of XML type ID, so is constrained to be unique in the XML document within which it occurs.
schemaversie xs:token required
Beperkingen
STOP3071

Elke GIO-versie of GIO-wijziging die onderdeel is van een besluit heeft een eigen vaststellingscontext. Deze hoeft niet gelijk te zijn aan de vaststellingscontext van andere GIO-versies of GIO-wijzigingen van hetzelfde Work.

Element geo:GeoInformatieObjectVaststellingType / geo:context

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Geografische context waarin GIO is vastgesteld

Informatiemodel Geografische context (entiteit)
Diagram
Element gio:GeografischeContext
Eigenschappen
content: complex
minOccurs: 1
Kinderen Element gio:GeografischeContext

Element geo:GeoInformatieObjectVaststellingType / geo:vastgesteldeVersie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

De daadwerkelijke inhoud van het GIO dat wordt vastgelegd.

Een GIO kan worden vastgelegd door:

  • Een GIO-versie, een volledige wordt-versie van het GIO.
  • Een GIO-wijziging, met alleen de aanpassingen om vanuit de was-versie de wordt-versie van het GIO samen te kunnen stellen.
Informatiemodel
Diagram
Element geo:GeoInformatieObjectVersieElement geo:GeoInformatieObjectMutatie
Eigenschappen
content: complex
minOccurs: 1
Kinderen Element geo:GeoInformatieObjectMutatie, Element geo:GeoInformatieObjectVersie

Element geo:GeoInformatieObjectVaststellingType / geo:wasID

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

JOIN identificatie van de GIO-versie ten opzichte waarvan deze GIO wordt vastgesteld. Bij een initiele vaststelling of een vaststelling waarbij de oude situatie niet van belang is wordt dit niet meegeleverd. Bij een GIO-wijziging is de wasID verplicht.

Informatiemodel
Diagram
Simple Type geo:dtSTOPidentificatie
Type Simple Type geo:dtSTOPidentificatie
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
Facetten
minLength 1
Beperkingen
STOP3076

Een gedeeltelijk gewijzigde GIO heeft een was-ID met de Expression ID van het GIO zodat de wijzigingen van het GIO kunnen worden bepaald.

STOP3077

In een GIO zonder was-ID wordt elk onderdeel van de GIO als gewijzigd beschouwd.

STOP3078

ALS een GIO een wasID heeft, dan MOET de wasID een voorgaande expressie zijn van hetzelfde work.

STOP3079

Of een GIO opnieuw(zonder was-ID) of gewijzigd (met was-ID) wordt vastgesteld, kan gevolgen hebben voor de mogelijkheid om beroep of bezwaar aan te tekenen tegen de vaststelling van de GIO.

STOP3080

Een GIO-wijziging MOET een was-ID verwijzing hebben.