Complex Type geo:GeoInformatieObjectMutatieType

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Dit is het element dat als onderdeel van een GeoInformatieObjectVaststelling een wijziging van een GIO beschrijft, in plaats van een GeoInformatieObjectVersie die een integrale versie van het GIO beschrijft.

Informatiemodel
Diagram
id (http://www.opengis.net/gml/3.2)metaDataProperty (http://www.opengis.net/gml/3.2)description (http://www.opengis.net/gml/3.2)descriptionReference (http://www.opengis.net/gml/3.2)identifier (http://www.opengis.net/gml/3.2)name (http://www.opengis.net/gml/3.2)StandardObjectProperties (http://www.opengis.net/gml/3.2)AbstractGMLType (http://www.opengis.net/gml/3.2)boundedBy (http://www.opengis.net/gml/3.2)location (http://www.opengis.net/gml/3.2)AbstractFeatureType (http://www.opengis.net/gml/3.2)Element geo:GeoInformatieObjectMutatieType / geo:FRBRWorkElement geo:GeoInformatieObjectMutatieType / geo:FRBRExpressionElement geo:GeoInformatieObjectMutatieType / geo:juridischeNauwkeurigheidElement geo:GeoInformatieObjectMutatieType / geo:eenheidlabelElement geo:GeoInformatieObjectMutatieType / geo:eenheidIDElement geo:GeoInformatieObjectMutatieType / geo:normlabelElement geo:GeoInformatieObjectMutatieType / geo:normIDElement geo:GeoInformatieObjectMutatieType / geo:groepenElement geo:GeoInformatieObjectMutatieType / geo:locatieMutatiesElement geo:GeoInformatieObjectMutatieType / geo:wijzigmarkeringen
Type extension of AbstractFeatureType (http://www.opengis.net/gml/3.2)
Type hierarchy
Gebruikt door
Kinderen Element geo:GeoInformatieObjectMutatieType / geo:FRBRExpression, Element geo:GeoInformatieObjectMutatieType / geo:FRBRWork, Element geo:GeoInformatieObjectMutatieType / geo:eenheidID, Element geo:GeoInformatieObjectMutatieType / geo:eenheidlabel, Element geo:GeoInformatieObjectMutatieType / geo:groepen, Element geo:GeoInformatieObjectMutatieType / geo:juridischeNauwkeurigheid, Element geo:GeoInformatieObjectMutatieType / geo:locatieMutaties, Element geo:GeoInformatieObjectMutatieType / geo:normID, Element geo:GeoInformatieObjectMutatieType / geo:normlabel, Element geo:GeoInformatieObjectMutatieType / geo:wijzigmarkeringen, boundedBy (http://www.opengis.net/gml/3.2), description (http://www.opengis.net/gml/3.2), descriptionReference (http://www.opengis.net/gml/3.2), identifier (http://www.opengis.net/gml/3.2), location (http://www.opengis.net/gml/3.2), metaDataProperty (http://www.opengis.net/gml/3.2), name (http://www.opengis.net/gml/3.2)
Attributen
QName Type Use
id (http://www.opengis.net/gml/3.2) ID optional
The attribute gml:id supports provision of a handle for the XML element representing a GML Object. Its use is mandatory for all GML objects. It is of XML type ID, so is constrained to be unique in the XML document within which it occurs.

Element geo:GeoInformatieObjectMutatieType / geo:FRBRWork

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

JOIN identificatie van het work waarvan dit een wijziging is.

Informatiemodel
Diagram
Simple Type geo:dtSTOPidentificatie
Type Simple Type geo:dtSTOPidentificatie
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
Facetten
minLength 1

Element geo:GeoInformatieObjectMutatieType / geo:FRBRExpression

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

JOIN identificatie van de versie van het GIO dat resulteert uit de GIO-wijziging.

Informatiemodel
Diagram
Simple Type geo:dtSTOPidentificatie
Type Simple Type geo:dtSTOPidentificatie
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
Facetten
minLength 1
Beperkingen
STOP3027

Van een versie van een te consolideren GIO (of van de GIO die resulteert uit een GIO-wijziging) dat onderdeel is van een besluit, MOET de Expression (JOIN ID) worden genoemd in òf de regelingtekst(mutatie) van het besluit, òf de besluittekst (bijvoorbeeld indien het GIO gebruikt wordt als Pons).

Element geo:GeoInformatieObjectMutatieType / geo:juridischeNauwkeurigheid

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

De juridische nauwkeurigheid (in decimeter) van het GIO zoals gebruikt bij de bepaling van de GIO-wijziging. Dit is tevens de juridische nauwkeurigheid van de versie van het GIO die uit de wijziging resulteert.

Informatiemodel
Diagram

Type xs:integer
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 1
maxOccurs: 1

Element geo:GeoInformatieObjectMutatieType / geo:eenheidlabel

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Mens-leesbaar label van de eenheid voor normwaardes voor de versie van het GIO die ontstaat uit de GIO-wijziging.

Informatiemodel
Diagram

Type xs:string
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
Beperkingen
STOP3009

Als de locaties van de GIO kwantitatieve normwaarden hebben, moet de eenheid(eenheidlabel en eenheidID) aanwezig zijn.

STOP3015

Als de locaties van de GIO kwalitatieve normwaarden hebben, MOGEN eenheidlabel en eenheidID NIET voorkomen.

STOP3016

In een GIO waar locaties geen kwalitatieve of kwantitatieve normwaarde hebben, MOGEN eenheidID, eenheidlabel, normID en normlabel NIET voorkomen.

STOP3030

Alle normwaarden in een GIO waarin een norm is opgenomen MOETEN in dezelfde eenheid (kwantitatieve normwaarde) of volgens dezelfde classificatie (kwantitatieve normwaarde, indien van toepassing) worden gegeven. Als de eenheid of classificatie wijzigt, dan moet de gehele GIO opnieuw worden vastgesteld. De waarde van de eenheidID en eenheidLabel mogen wel wijzigen bij een GIO-wijziging zolang ze dezelfde eenheid representeren.

Element geo:GeoInformatieObjectMutatieType / geo:eenheidID

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Identificatie van de eenheid voor normwaardes voor de versie van het GIO die ontstaat uit de GIO-wijziging.

Informatiemodel
Diagram

Type xs:string
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
Beperkingen
STOP3009

Als de locaties van de GIO kwantitatieve normwaarden hebben, moet de eenheid(eenheidlabel en eenheidID) aanwezig zijn.

STOP3015

Als de locaties van de GIO kwalitatieve normwaarden hebben, MOGEN eenheidlabel en eenheidID NIET voorkomen.

STOP3016

In een GIO waar locaties geen kwalitatieve of kwantitatieve normwaarde hebben, MOGEN eenheidID, eenheidlabel, normID en normlabel NIET voorkomen.

STOP3030

Alle normwaarden in een GIO waarin een norm is opgenomen MOETEN in dezelfde eenheid (kwantitatieve normwaarde) of volgens dezelfde classificatie (kwantitatieve normwaarde, indien van toepassing) worden gegeven. Als de eenheid of classificatie wijzigt, dan moet de gehele GIO opnieuw worden vastgesteld. De waarde van de eenheidID en eenheidLabel mogen wel wijzigen bij een GIO-wijziging zolang ze dezelfde eenheid representeren.

Element geo:GeoInformatieObjectMutatieType / geo:normlabel

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Mens-leesbaar label van de norm waarvoor het GIO de waarden bevat. Dit label wordt gebruikt voor de versie van het GIO die uit de GIO-wijziging ontstaat.

Informatiemodel
Diagram

Type xs:string
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
Beperkingen
STOP3011

Als de locaties van de GIO kwantitatieve òf kwalitatieve normwaarden hebben, dan moet de norm (normlabel en normID) aanwezig zijn.

STOP3016

In een GIO waar locaties geen kwalitatieve of kwantitatieve normwaarde hebben, MOGEN eenheidID, eenheidlabel, normID en normlabel NIET voorkomen.

STOP3028

Alle Expressies van een GIO Work MOETEN betrekking hebben op dezelfde norm. (De norm-ID en norm-label kunnen wijzigen, maar dat moeten representaties zijn van dezelfde norm.)

Element geo:GeoInformatieObjectMutatieType / geo:normID

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Identificatie van de norm waarvoor het GIO de waarden bevat. Deze identificatie wordt gebruikt voor de versie van het GIO die uit de GIO-wijziging ontstaat.

Informatiemodel
Diagram

Type xs:string
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
Beperkingen
STOP3011

Als de locaties van de GIO kwantitatieve òf kwalitatieve normwaarden hebben, dan moet de norm (normlabel en normID) aanwezig zijn.

STOP3016

In een GIO waar locaties geen kwalitatieve of kwantitatieve normwaarde hebben, MOGEN eenheidID, eenheidlabel, normID en normlabel NIET voorkomen.

STOP3028

Alle Expressies van een GIO Work MOETEN betrekking hebben op dezelfde norm. (De norm-ID en norm-label kunnen wijzigen, maar dat moeten representaties zijn van dezelfde norm.)

Element geo:GeoInformatieObjectMutatieType / geo:groepen

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Lijst van <geo:groep> elementen

Deze lijst bevat groepen uit zowel de originele (was-)versie die het uitgangspunt vormt voor deze GIO-wijziging, als van de nieuwe (wordt-)versie die uit deze GIO-wijziging ontstaat.

  • Als de groep alleen in de was-versie gebruikt wordt, wordt wijzigactie verwijder opgenomen.
  • Als de groep nieuw is wordt wijzigactie voegtoe opgenomen.
  • Als de groep zelf niet gewijzigd wordt, maar er zijn wel gewijzigde locaties die tot deze groep behoren, wordt de groep zonder wijzigactie opgenomen.
  • Als de groep zelf niet gewijzigd wordt en er zijn ook geen gewijzigde locaties die tot deze groep behoren, dan wordt de groep niet in de GIO-wijziging opgenomen.

Uit deze lijst met groepen kan de lijst worden samengesteld die voor de wordt-versie van toepassing is. Zowel deze als de samen te stellen groepenlijst moet aan alle voorwaarden voldoen van een regeliere groepenlijst.

Informatiemodel
Diagram
Element geo:GeoInformatieObjectMutatieType / geo:groepen / geo:Groep
Eigenschappen
content: complex
minOccurs: 0
Kinderen Element geo:GeoInformatieObjectMutatieType / geo:groepen / geo:Groep
Beperkingen
STOP3023

GIO-delen in een GIO MOETEN door symbolisatie duidelijk te onderscheiden zijn als het volledige GIO met de bijbehorende symbolisatie wordt getoond.

Element geo:GeoInformatieObjectMutatieType / geo:groepen / geo:Groep

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Element tag voor Groep de inhoud is beschreven in: complexType geo:GroepType

Informatiemodel Groep (entiteit)
Diagram
Element geo:GroepType / geo:groepIDElement geo:GroepType / geo:labelComplex Type geo:GroepTypeElement geo:GroepMutatieType / geo:wijzigactieComplex Type geo:GroepMutatieType
Type Complex Type geo:GroepMutatieType
Type hierarchy
Eigenschappen
content: complex
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
Kinderen Element geo:GroepType / geo:groepID, Element geo:GroepType / geo:label, Element geo:GroepMutatieType / geo:wijzigactie

Element geo:GeoInformatieObjectMutatieType / geo:locatieMutaties

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Dit element bevat de beschrijving van de locaties die gewijzigd worden in deze GIO-wijziging.

Informatiemodel
Diagram
Element geo:LocatieMutatie
Eigenschappen
content: complex
minOccurs: 1
Kinderen Element geo:LocatieMutatie
Beperkingen
STOP3032

De geo:locatieMutaties in een GIO-wijziging MOETEN er in de resulterende GIO-versie toe leiden dat elke basisgeo:id (GUID) van de geometrische data van een locatie maar één keer voorkomen.

Element geo:GeoInformatieObjectMutatieType / geo:wijzigmarkeringen

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Dit element bevat de wijzigmarkeringen: geometrieën die aangeven op welke plaatsen deze GIO-wijziging een wijziging van het GIO beschrijft. De wijzigmarkeringen zijn niet de wijzigingen, maar geven aan waar de wijzigingen zich bevinden. De wijziging kan een verandering van geometrie betreffen maar ook een verandering van de juridische eigenschappen van een Locatie, zoals bijvoorbeeld een normwaarde. De geometrieën van de wijzigmarkeringen zijn indicatief: ze geven de plaats van de wijziging aan binnen een marge die overeenkomt met de juridische nauwkeurigheid.

Informatiemodel
Diagram
Element geo:PuntElement geo:LijnElement geo:Vlak
Eigenschappen
content: complex
minOccurs: 1
Kinderen Element geo:Lijn, Element geo:Punt, Element geo:Vlak
Beperkingen
STOP3034

Binnen geo:wijzigmarkeringen MAG elke basisgeo:id (GUID) van de geometrische data maar één keer voorkomen.