Complex Type geo:GebiedsmarkeringType

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Definitie

De gebiedsmarkering zoals gedefinieerd in de Regeling elektronische publicaties, bijlage 1.

De gebiedsmarkering wordt gebruikt voor attendering op de publicatie over een besluit. De gebiedsmarkering geeft aan op welk gebied het besluit betrekking heeft. Geïntresseerden kunnen op basis van een adres geattendeerd worden op besluiten die aan opgegeven criteria voldoen èn een gebiedsmarkering hebben die binnen een opgegeven straal (maximaal 3.000 meter) van dat adres liggen.

Informatie

Een Gebiedsmarkering bestaat uit:

  1. òf een geo:Ambtsgebied,
  2. òf één of meerdere geo:Gebied-en.

dus geen combinatie van beiden, zie bedrijfsregel STOP3065.

Informatiemodel Gebiedsmarkering (entiteit)
Verwijzingen geo:Ambtsgebied, complexType geo:EffectgebiedType, complexType geo:GebiedType
Diagram
id (http://www.opengis.net/gml/3.2)metaDataProperty (http://www.opengis.net/gml/3.2)description (http://www.opengis.net/gml/3.2)descriptionReference (http://www.opengis.net/gml/3.2)identifier (http://www.opengis.net/gml/3.2)name (http://www.opengis.net/gml/3.2)StandardObjectProperties (http://www.opengis.net/gml/3.2)AbstractGMLType (http://www.opengis.net/gml/3.2)boundedBy (http://www.opengis.net/gml/3.2)location (http://www.opengis.net/gml/3.2)AbstractFeatureType (http://www.opengis.net/gml/3.2)Element geo:AmbtsgebiedElement geo:Gebied
Type extension of AbstractFeatureType (http://www.opengis.net/gml/3.2)
Type hierarchy
Gebruikt door
Kinderen Element geo:Ambtsgebied, Element geo:Gebied, boundedBy (http://www.opengis.net/gml/3.2), description (http://www.opengis.net/gml/3.2), descriptionReference (http://www.opengis.net/gml/3.2), identifier (http://www.opengis.net/gml/3.2), location (http://www.opengis.net/gml/3.2), metaDataProperty (http://www.opengis.net/gml/3.2), name (http://www.opengis.net/gml/3.2)
Attributen
QName Type Use
id (http://www.opengis.net/gml/3.2) ID optional
The attribute gml:id supports provision of a handle for the XML element representing a GML Object. Its use is mandatory for all GML objects. It is of XML type ID, so is constrained to be unique in the XML document within which it occurs.
schemaversie xs:token optional
Beperkingen
STOP3065

Een Gebiedsmarkering MOET bestaan uit òf een geo:Ambtsgebied òf één of meer geo:Gebieden. Dus geen combinatie van geo:Ambtsgebied en geo:Gebied.

STOP3090

De optionele gml elementen (gml:metaDataProperty, gml:description, gml:descriptionReference, gml:identifier, gml:name, gml:boundedBy, gml:location en gml:PriorityLocation) van gml:AbstractFeatureType MOGEN NIET voorkomen in de elementen geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie, geo:Locatie, geo:LocatieMutatie, geo:Punt, geo:Vlak, geo:Lijn, geo:Gebiedsmarkering, geo:Effectgebied en geo:Gebied.