Complex Type geo:GebiedType

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Een Gebied bevat een geometrie (begrenzing van een gebied) en kan een label hebben.

Voorbeeld

<Gebied xmlns:basisgeo="http://www.geostandaarden.nl/basisgeometrie/1.0"
    xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2">
 <label>Pyrodam buitenwijken</label>
 <geometrie>
  <basisgeo:Geometrie>
   <basisgeo:id>95c1f0b6-5e98-4efb-a0ac-812b6722c3fd</basisgeo:id>
   <basisgeo:geometrie>
    <gml:Polygon srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
     <gml:exterior>
      <gml:LinearRing>
       <gml:posList>
        229184.235 594945.037 229870.371 595432.325 231301.643 595410.473 231590.082 594473.045
        231690.599 593618.652 231406.53 593474.432 231072.202 593601.171 230558.692 593417.619 
        230110.737 593498.469 229839.779 593719.169 229638.745 594066.607 229544.784 594538.599
        229011.608 594593.228 228978.831 594962.518 229184.235 594945.037
       </gml:posList>
      </gml:LinearRing>
     </gml:exterior>
     <gml:interior>
      <gml:LinearRing>
       <gml:posList>
        230439.056 594375.806 230436.597 594503.364 230421.028 594551.983 230442.333 594562.636
        230432.501 594618.357 230403.001 594827.039 230174.653 594803.002 230122.209 594800.817 
        230059.933 594836.872 230006.396 594831.409 229964.879 594795.354 229886.213 594682.819 
        229887.306 594653.319 229914.62 594524.396 229922.268 594468.675 229955.046 594345.214 
        230098.173 594379.083 230095.988 594294.955 230109.098 594254.53 230158.264 594266.548 
        230207.43 594266.548 230209.615 594308.066 230321.058 594344.121 230439.056 594375.806
       </gml:posList>
      </gml:LinearRing>
     </gml:interior>
    </gml:Polygon>
   </basisgeo:geometrie>
  </basisgeo:Geometrie>
 </geometrie>
</Gebied>
Informatiemodel
Verwijzingen complexType geo:EffectgebiedType, complexType geo:GebiedsmarkeringType
Diagram
id (http://www.opengis.net/gml/3.2)metaDataProperty (http://www.opengis.net/gml/3.2)description (http://www.opengis.net/gml/3.2)descriptionReference (http://www.opengis.net/gml/3.2)identifier (http://www.opengis.net/gml/3.2)name (http://www.opengis.net/gml/3.2)StandardObjectProperties (http://www.opengis.net/gml/3.2)AbstractGMLType (http://www.opengis.net/gml/3.2)boundedBy (http://www.opengis.net/gml/3.2)location (http://www.opengis.net/gml/3.2)AbstractFeatureType (http://www.opengis.net/gml/3.2)Element geo:GebiedType / geo:labelElement geo:GebiedType / geo:geometrie
Type extension of AbstractFeatureType (http://www.opengis.net/gml/3.2)
Type hierarchy
Gebruikt door
Kinderen Element geo:GebiedType / geo:geometrie, Element geo:GebiedType / geo:label, boundedBy (http://www.opengis.net/gml/3.2), description (http://www.opengis.net/gml/3.2), descriptionReference (http://www.opengis.net/gml/3.2), identifier (http://www.opengis.net/gml/3.2), location (http://www.opengis.net/gml/3.2), metaDataProperty (http://www.opengis.net/gml/3.2), name (http://www.opengis.net/gml/3.2)
Attributen
QName Type Use
id (http://www.opengis.net/gml/3.2) ID optional
The attribute gml:id supports provision of a handle for the XML element representing a GML Object. Its use is mandatory for all GML objects. It is of XML type ID, so is constrained to be unique in the XML document within which it occurs.
Beperkingen
STOP3090

De optionele gml elementen (gml:metaDataProperty, gml:description, gml:descriptionReference, gml:identifier, gml:name, gml:boundedBy, gml:location en gml:PriorityLocation) van gml:AbstractFeatureType MOGEN NIET voorkomen in de elementen geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie, geo:Locatie, geo:LocatieMutatie, geo:Punt, geo:Vlak, geo:Lijn, geo:Gebiedsmarkering, geo:Effectgebied en geo:Gebied.

Element geo:GebiedType / geo:label

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Definitie

Label behorend bij dit gebied. Dit label kan gebruikt worden om een nadere aanduiding te geven van de bijbehorende geometrie, zoals bijv. het adres, de kadastrale aanduiding, etc. etc.

Informatiemodel Label (eigenschap van Gebied)
Diagram

Type xs:string
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 0
maxOccurs: 1

Element geo:GebiedType / geo:geometrie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Definitie

Geometrie van dit gebied. In de serialisatie wordt deze uitgewisseld zoals beschreven in Basisgeometrie standaard met als extra restrictie dat cirkels en bogen niet zijn toegestaan.

Informatie

Zie onderstaande Beperkingen.

Informatiemodel Geometrie (eigenschap van Gebied)
Diagram
Geometrie (http://www.geostandaarden.nl/basisgeometrie/1.0)
Eigenschappen
content: complex
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
Kinderen Geometrie (http://www.geostandaarden.nl/basisgeometrie/1.0)
Beperkingen
STOP3018

Geometrisch objecten (basisgeo:Geometrie) met dezelfde identificatie basisgeo:id(GUID) MOETEN dezelfde geometrische data bevatten.

STOP3019

basisgeo:geometrie in basisgeo:Geometrie MAG NIET ontbreken of leeg zijn.

STOP3040

basisgeo:Geometrie MAG GEEN cirkels of bogen bevatten (gml:Arc, gml:Circle, gml:CircleByCenterPoint).

STOP3050

Coördinaten van een geometrisch object in geo:Gebied MOETEN voor het ruimtelijke referentiesystemen gebruikmaken van:

RD: srsName='urn:ogc:def:crs:EPSG::28992'