Complex Type geo:EffectgebiedType

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Definitie

Een effectgebied zoals gedefinieerd in de Regeling elektronische publicaties, bijlage 1. Het effectgebied wordt gebruikt voor attendering op een publicatie. Een effectgebied is vereist indien de effecten van het besluit waarover gepubliceerd wordt naar verwachting op meer dan 3.000 meter afstand van (het middelpunt van) de gebiedsmarkering merkbaar zullen zijn.

Informatie

Een Effectgebied bestaat uit één of meerdere gebieden.

Informatiemodel Effectgebied (entiteit)
Verwijzingen complexType geo:GebiedType, complexType geo:GebiedsmarkeringType
Diagram
id (http://www.opengis.net/gml/3.2)metaDataProperty (http://www.opengis.net/gml/3.2)description (http://www.opengis.net/gml/3.2)descriptionReference (http://www.opengis.net/gml/3.2)identifier (http://www.opengis.net/gml/3.2)name (http://www.opengis.net/gml/3.2)StandardObjectProperties (http://www.opengis.net/gml/3.2)AbstractGMLType (http://www.opengis.net/gml/3.2)boundedBy (http://www.opengis.net/gml/3.2)location (http://www.opengis.net/gml/3.2)AbstractFeatureType (http://www.opengis.net/gml/3.2)Element geo:Gebied
Type extension of AbstractFeatureType (http://www.opengis.net/gml/3.2)
Type hierarchy
Gebruikt door
Kinderen Element geo:Gebied, boundedBy (http://www.opengis.net/gml/3.2), description (http://www.opengis.net/gml/3.2), descriptionReference (http://www.opengis.net/gml/3.2), identifier (http://www.opengis.net/gml/3.2), location (http://www.opengis.net/gml/3.2), metaDataProperty (http://www.opengis.net/gml/3.2), name (http://www.opengis.net/gml/3.2)
Attributen
QName Type Use
id (http://www.opengis.net/gml/3.2) ID optional
The attribute gml:id supports provision of a handle for the XML element representing a GML Object. Its use is mandatory for all GML objects. It is of XML type ID, so is constrained to be unique in the XML document within which it occurs.
schemaversie xs:token optional
Beperkingen
STOP3060

De basisgeo:geometrie in geo:Effectgebied MOET een vlak beschrijven (gml:(Multi)Surface of gml:Polygon bevatten).

STOP3090

De optionele gml elementen (gml:metaDataProperty, gml:description, gml:descriptionReference, gml:identifier, gml:name, gml:boundedBy, gml:location en gml:PriorityLocation) van gml:AbstractFeatureType MOGEN NIET voorkomen in de elementen geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie, geo:Locatie, geo:LocatieMutatie, geo:Punt, geo:Vlak, geo:Lijn, geo:Gebiedsmarkering, geo:Effectgebied en geo:Gebied.