Complex Type geo:AmbtsgebiedType

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

De aanduiding van de geometrie van het Ambtsgebied van een bevoegd gezag aan de hand van de bevoegd gezag code.

Voorbeeld

<Ambtsgebied>
  <bevoegdGezag>https://identifier.overheid.nl/tooi/id/gemeente/gm1966</bevoegdGezag>
</Ambtsgebied>
Informatiemodel
Diagram
Element geo:AmbtsgebiedType / geo:bevoegdGezag
Gebruikt door
Kinderen Element geo:AmbtsgebiedType / geo:bevoegdGezag

Element geo:AmbtsgebiedType / geo:bevoegdGezag

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

De waarde is de identificatie van een decentraal Bevoegd Gezag. Dus een openbaar lichaam die bepaalde taken uitvoert binnen een bepaald ruimtelijk gebied. Dit zijn de provincies, de gemeenten en de waterschappen.

Deze worden geïdentificeerd middels een IRI uit een waardelijst(zie overzicht waardelijsten). De IRI is afkomstig uit een van de volgende waardelijsten:

  • Gemeente
  • Waterschap
  • Provincie

LET OP: ministeries zijn niet toegestaan, besluiten van een ministerie zijn algemeen geldend en deze worden niet meegenomen in de attenderingen. Dergelijke besluiten hebben geen Gebiedsmarkering.

Voorbeeld

<bevoegdGezag>https://identifier.overheid.nl/tooi/id/gemeente/gm1966</bevoegdGezag>
Informatiemodel
Diagram
Simple Type geo:dtWaardeRef
Type Simple Type geo:dtWaardeRef
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 1
maxOccurs: 1