Geconsolideerde regelgeving

Deze documentatie is gericht op de landelijke voorzieningen en beschrijft de informatie over hoe de geconsolideerde regelgeving tot stand gekomen is, hoe bijbehorende annotaties synchroon gehouden kunnen worden en hoe de regelgeving zich in de loop van de tijd ontwikkeld heeft.

Bron van de geldende regelgeving

Om te kunnen achterhalen hoe geconsolideerde regelgeving is ontstaan moet juridische verantwoording worden samengesteld. De juridische verantwoording laat zien uit welk besluit elk deel van de geconsolideerde regeling afkomstig is. De gerechtelijke procedurestatus toont daarnaast relevante informatie uit eventuele beroepsprocedures.

Consolideren van annotaties

STOP onderkent annotaties bij een regeling of informatieobject. Deze zullen in het algemeen minder vaak veranderen dan de regeling of het informatieobject zelf. De standaard is erop ingericht dat de annotaties niet bij elke uitwisseling meegenomen hoeven te worden, maar alleen in die gevallen waar ze veranderen. Met behulp van de resultaten van de geautomatiseerde consolidatie is te bepalen welke versie van een annotatie bij welke toestanden hoort. Dit mechanisme kan ook worden toegepast voor informatie beschreven door andere standaarden. De annotatie van de externe standaard moet zich dan wel op dezelfde manier gedragen als een STOP-annotatie.

Regelgeving in de loop van de tijd

Welke versie van een regeling was geldig op welk moment? Wanneer was de inwerkingtreding van een besluit en vanaf welke datum is het besluit onherroepelijk? Er zijn diverse tijdreisvragen te stellen.