Element data:voegStappenToe

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De procedurestap(pen) die middels een data:Procedureverloopmutatie aan een data:Procedureverloop toegevoegd moeten worden

Informatiemodel Voeg toe (entiteit)
Diagram
Element data:Procedurestap
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:Procedurestap