Element data:verwijderStappen

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De procedurestap(pen) die middels een data:Procedureverloopmutatie uit een data:Procedureverloop verwijderd moeten worden

Informatiemodel Verwijder (entiteit)
Diagram
Element data:Procedurestapref
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:Procedurestapref