Element data:vervangStappen

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De procedurestap(pen) die middels een data:Procedureverloopmutatie binnen een data:Procedureverloop vervangen moeten worden

Informatiemodel Vervang (entiteit)
Diagram
Element data:vervangStappen / data:Procedurestap
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:vervangStappen / data:Procedurestap

Element data:vervangStappen / data:Procedurestap

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Een Procedurestap is één van de stappen in het Procedureverloop die het BG doorloopt in het opstellen van een BesluitVersie teneinde een bepaalde mijlpaal te bereiken. Een stap leidt typisch tot een nieuwe "documentversie" met een bepaalde status.

Stappen hebben een data:soortStap met een beperkte waardelijst. Daarnaast heeft een stap een datum van voltooiing (data:voltooidOp en een optionele data:meerInformatie dat een link naar een pagina met aanvullende informatie kan bevatten.

zie ook de documentatie over Procedurestap.

Informatiemodel Procedurestap (entiteit)
Diagram
Element data:datumTeMuterenStapElement data:soortStapElement data:voltooidOpElement data:meerInformatie
Eigenschappen
content: complex
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
Kinderen Element data:datumTeMuterenStap, Element data:meerInformatie, Element data:soortStap, Element data:voltooidOp