Element data:versienummer

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Een door het BG te bepalen string om de Expressions van één Work te onderscheiden.

Het versienummer wordt gebruikt in

  1. de "expression-identificatie" zoals beschreven op identificatie van besluiten, regelingen en informatieobjecten afkomstig van het Bevoegd Gezag.
  2. de wId
Informatie

Beperkingen aan de waarde

  1. combinatie van cijfers, onderkast- en bovenkast-letters en "-" (regex [a-zA-Z0-9\-]+);
  2. maximale lengte van 32 karakters.

Twee tekens die vaak in een versienummer voorkomen zijn expliciet niet toegestaan:

  1. underscore (_): omdat een versienummer gebruikt kan worden in een @wId, en hierin de underscore een belangrijke separator is, is deze niet toegestaan in het versienummer zelf.
  2. punt (.): omdat een versienummer gebruikt kan worden in een FRBR-identificatie, en de punt daarin de separator is om manifestations van expressions te onderscheiden, wordt de punt niet toegestaan in versienummer.

Dit is voldoende om verschillende wijzen van versionering toe te staan, zoals:

  1. Oplopend geheel getal: 1, 2, 3.
  2. Opbouw via semantic versioning, waarbij het nummer wordt onderverdeeld in "major", "minor" en "patch", bijvoorbeeld 1.1.0 of 1.1.0-concept. Vanwege de beperkte toegestane tekenset worden "major", "minor" en "patch" niet gescheiden door een punt maar door een streepje (-), dus 1-1-0 in plaats van 1.1.0.
  3. Gebruik van een UUID, zoals {518d6761-3862-486c-9121-784868d047e6}. Vanwege de beperkingen aan het versienummer worden alleen de cijfers en letters gebruikt, dus wordt het versienummer 518d67613862486c9121784868d047e6.
Informatiemodel Versienummer (eigenschap van Metadata regelingversie)
Diagram

Type xs:token
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door
Beperkingen
STOP1016

Versienummer van regeling moet voldoen aan de STOP-specificaties.