Element data:uitgever

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De verantwoordelijke voor het publiceren van het informatieobject. Dit is altijd de eigenaar van het publicatieblad.

Term en definitie zijn overgenomen uit de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden, Bijlage 2.

OWMS-mapping: dcterms:publisher

Informatie

Beperkingen

De <uitgever> heeft een vaste waarde per blad (zie overzicht waardelijsten):

Staatsblad
/tooi/id/ministerie/mnre1058: identificatie van "Ministerie van Justitie en Veiligheid"
Staatscourant
/tooi/id/ministerie/mnre1034: identificatie van "Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties"
Gemeenteblad
Een waarde uit de waardelijst Gemeente
Provinciaal Blad:
Een waarde uit de waardelijst Provincie
Waterschapsblad
Een waarde uit de waardelijst Waterschap

Voorbeeld

<uitgever>/tooi/id/provincie/pv30</uitgever>
Informatiemodel Uitgever (eigenschap van Metadata officiële publicatie)
Verwijzingen data:eindverantwoordelijke, data:maker, rsc:id
Diagram
Simple Type data:dtWaardeRef
Type Simple Type data:dtWaardeRef
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door
Beperkingen
STOP2060

STOP elementen van het type *:dtWaardeRef moeten waarden uit de correcte waardelijst gebruiken.