Element data:toelichtingOp

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Een verwijzing naar (de wijziging van) de regeltekst, IO(bijv. pdf-document) of GIO(-deel) waar de toelichting betrekking op heeft. Zodat de toelichting getoond kan worden bij betreffende tekst of GIO(-deel).

Informatie

Voorbeeld


<toelichtingOp>
  <Tekstelement>
    <wId>gm9999_1__art_1</wId>
  </Tekstelement>
</toelichtingOp>
    
Informatiemodel Toelichting op (entiteit)
Verwijzingen data:Toelichtingsrelatie, data:component, tekst:ArtikelgewijzeToelichting
Diagram
Element data:TekstelementElement data:GIOElement data:IO
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:GIO, Element data:IO, Element data:Tekstelement