Element data:soortTijdstempel

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De beschrijving wanneer de beoogde regeling of informatieobject van kracht wordt, middels een limitatieve lijst van de twee waarden

Informatie

Beperkingen

De twee waarden zijn:

juridischWerkendVanaf
de (beoogde) regeling/informatieobject waar de tijdstempel mee geassocieerd is treedt in werking op de genoemde datum.
geldigVanaf
de (beoogde) regeling/informatieobject waar de tijdstempel mee geassocieerd is geldig vanaf de genoemde datum, inclusief deze datum. Deze waarde wordt typisch gebruikt voor het aangeven van terugwerkende kracht.

Voorbeeld

<soortTijdstempel>juridischWerkendVanaf</soortTijdstempel>
Informatiemodel Soort tijdstempel (entiteit), Soort (eigenschap van Terugtrekking Tijdstempel)
Verwijzingen cons:geldigVanafAanwezig
Diagram
Simple Type data:wlSoortTijdstempel
Type Simple Type data:wlSoortTijdstempel
Eigenschappen
content: simple
Facetten
enumeration geldigVanaf
enumeration juridischWerkendVanaf
Gebruikt door