Element data:soortStap

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

de typering van één van de stappen binnen een procedure.

Sommige stapsoorten geven belangrijke informatie die traditioneel als metadata van publicaties wordt gezien, zoals bijvoorbeeld

  • datum ondertekening
  • datum publicatie
Informatie

Beperkingen

Waarde uit waardelijst (zie overzicht waardelijsten):

  • procedurestappen ontwerpbesluit
  • procedurestappen definitiefbesluit

Voorbeeld

<soortStap>/join/id/stop/procedure/stap_003</soortStap>
Informatiemodel Stap (eigenschap van Procedurestap)
Verwijzingen data:voltooidOp
Diagram
Simple Type data:dtWaardeRef
Type Simple Type data:dtWaardeRef
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door
Beperkingen
STOP2060

STOP elementen van het type *:dtWaardeRef moeten waarden uit de correcte waardelijst gebruiken.