Element data:soortRegeling

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Een nadere typering van een regeling, waarmee aangegeven kan worden wat de inhoud van de regeling is. Via deze typering kan bijvoorbeeld een Ministeriële regeling onderscheiden worden van andere regelingen.

Informatie

Beperkingen

Waarde uit waardelijst (zie overzicht waardelijsten).

Voorbeeld

<soortRegeling>/join/id/stop/regelingtype_003</soortRegeling>
Informatiemodel Soort regeling (eigenschap van Metadata regeling)
Diagram
Simple Type data:dtWaardeRef
Type Simple Type data:dtWaardeRef
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door
Beperkingen
STOP2060

STOP elementen van het type *:dtWaardeRef moeten waarden uit de correcte waardelijst gebruiken.