Element data:soortRef

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De notatiewijze van een verwijzing; dat wil zeggen een typering van de manier waarop het doel van de verwijzing naar een ander resource (document, regeling, informatieobject) is gecodeerd. Dit geeft een hint hoe de identificatie van het doel in URI (eigenschap van Tekstreferentie) verwerkt kan worden.

Informatie

De mogelijke waarden zijn als een vaste keuzelijst in het schema opgenomen. Zie rij 'Facetten' in deze tabel. De betekenis van de waarden wordt gegeven bij attribuutgroep tekst:agExtrefRefSoort.

Voorbeelden

Zie data:TekstReferentie.

Informatiemodel Soort referentie (eigenschap van Tekstreferentie), Soort referentie (entiteit)
Verwijzingen attribuutgroep tekst:agExtrefRefSoort
Diagram
Simple Type data:wlSoortExtrefNotatie
Type Simple Type data:wlSoortExtrefNotatie
Eigenschappen
content: simple
Facetten
enumeration JCI
enumeration URL
enumeration AKN
Gebruikt door