Element data:soortPublicatie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De typering van de Officiele Publicatie.

Informatie

Beperkingen

De mogelijke waarden van <data:soortPublicatie> zijn opgenomen in een waardelijst (zie overzicht waardelijsten).

Voorbeeld

<soortPublicatie>/join/id/stop/soortpublicatie_001</soortPublicatie>
Informatiemodel Soort publicatie (eigenschap van Metadata officiële publicatie)
Diagram
Simple Type data:dtWaardeRef
Type Simple Type data:dtWaardeRef
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door
Beperkingen
STOP2060

STOP elementen van het type *:dtWaardeRef moeten waarden uit de correcte waardelijst gebruiken.