Element data:soortMededeling

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Geeft aan waar de inhoud van de mededeling betrekking op heeft.

Informatie

Beperkingen

De mogelijke waarden van <data:soortMededeling> zijn opgenomen in een waardelijst (zie overzicht waardelijsten).

Voorbeeld

<soortMededeling>/join/id/stop/soortmededeling_001</soortMededeling>

Informatiemodel Soort mededeling (eigenschap van Metadata mededeling)
Verwijzingen data:formaatMededeling, data:mededelingOver
Diagram
Simple Type data:dtWaardeRef
Type Simple Type data:dtWaardeRef
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door
Beperkingen
STOP2060

STOP elementen van het type *:dtWaardeRef moeten waarden uit de correcte waardelijst gebruiken.