Element data:soortKennisgeving

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Geeft aan waar de inhoud van de kennisgeving betrekking op heeft,

Informatie

Beperkingen

De mogelijke waarden van <data:soortKennisgeving> zijn opgenomen in een waardelijst (zie overzicht waardelijsten).

Voorbeeld

<soortKennisgeving>/join/id/stop/soortkennisgeving_001</soortKennisgeving>

Informatiemodel Soort kennisgeving (eigenschap van Metadata kennisgeving)
Verwijzingen data:formaatKennisgeving, data:mededelingOver
Diagram
Simple Type data:dtWaardeRef
Type Simple Type data:dtWaardeRef
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door
Beperkingen
STOP2060

STOP elementen van het type *:dtWaardeRef moeten waarden uit de correcte waardelijst gebruiken.