Element data:soortBestuursorgaan

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De typering van het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor een besluit of regeling. Het bestuursorgaan is onderdeel van de data:eindverantwoordelijke.

Informatie

Beperkingen

De mogelijke waarden van <data:soortBestuursorgaan> zijn opgenomen in een waardelijst (zie overzicht waardelijsten).

Voorbeeld

<soortBestuursorgaan>/tooi/def/thes/kern/c_28ecfd6d</soortBestuursorgaan>

Informatiemodel Soort bestuursorgaan (eigenschap van Metadata besluit), Soort bestuursorgaan (eigenschap van Metadata regeling)
Verwijzingen data:eindverantwoordelijke, data:maker
Diagram
Simple Type data:dtWaardeRef
Type Simple Type data:dtWaardeRef
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door
Beperkingen
STOP1034

Voor decentrale overheden (gemeente, provincie, waterschap) MOET "soort bestuursorgaan" zijn ingevuld

STOP1035

Het ingevulde "soort bestuursorgaan" MOET passen bij de waarde in eindverantwoordelijke

STOP2060

STOP elementen van het type *:dtWaardeRef moeten waarden uit de correcte waardelijst gebruiken.