Element data:rechtsgebieden

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Het element <data:rechtsgebieden> is het container-element voor alle data:rechtsgebieden van een Work

Informatie

Voorbeeld


     
  <rechtsgebieden>
   <rechtsgebied>...</rechtsgebied>
   <rechtsgebied>...</rechtsgebied>
  </rechtsgebieden>
  
Informatiemodel
Diagram
Element data:rechtsgebied
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:rechtsgebied
Beperkingen
STOP1019

Binnen dezelfde container data:rechtsgebieden mag een unieke waarde maar één keer worden gebruikt.