Element data:rechtsgebied

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De specificatie hoe het instrument wordt ingedeeld binnen het geheel van regels van een deel van het recht, meestal over eenzelfde onderwerp of omlijnd door bepaalde wet- en regelgeving. Er zijn geen wettelijke regels voor de indeling van bepaalde regelgeving in bepaalde rechtsgebieden

Informatie

Het wordt aangeraden om een of meer rechtsgebieden toe te kennen aan elke Regeling en elk Besluit; Publicatieplatforms gebruiken deze eigenschap om de content beter vindbaar te maken en als facet in zoekresultaatfiltering.

Beperkingen

Voorbeeld

<rechtsgebied>/tooi/def/concept/c_638d8062</rechtsgebied>
Informatiemodel Rechtsgebied (eigenschap van Metadata besluit), Rechtsgebied (eigenschap van Metadata regeling)
Diagram
Simple Type data:dtWaardeRef
Type Simple Type data:dtWaardeRef
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door
Beperkingen
STOP2060

STOP elementen van het type *:dtWaardeRef moeten waarden uit de correcte waardelijst gebruiken.