Element data:publicatienummer

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Het volgnummer binnen de jaargang van het Blad waarin de Officiele Publicatie verschenen is.

In de metadata op officielebekendmakingen.nl heet deze "overheidop.publicationIssue".

Informatie

Voorbeeld

<publicatienummer>216</publicatienummer>
Informatiemodel Publicatienummer (eigenschap van Metadata officiële publicatie)
Verwijzingen data:gepubliceerdOp, data:jaargang, data:publicatieblad
Diagram

Type xs:token
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door