Element data:publicatienaam

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De naam van de publicatie. Dit is een voor eenieder te begrijpen verwijzing naar de publicatie, in tegenstelling tot de publicatieIdentifier die weliswaar korter is, maar alleen voor ingewijden te begrijpen is.

Informatie

Voorbeeld

<publicatienaam>Provinciaalblad 2020, 87904</publicatienaam>
Informatiemodel Publicatienaam (eigenschap van Metadata officiële publicatie)
Verwijzingen cons:publicatienaam
Diagram

Type xs:token
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door