Element data:publicatieblad

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Informatie

Beperkingen

De bladnamen zijn gecodeerd in een waardelijst(zie overzicht waardelijsten).

Voorbeeld

<publicatieblad>/tooi/def/concept/c_81cc2eb5</publicatieblad>
Informatiemodel
Verwijzingen data:gepubliceerdOp, data:jaargang, data:publicatienummer, tekst:Bladaanduiding
Diagram
Simple Type data:dtWaardeRef
Type Simple Type data:dtWaardeRef
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door
Beperkingen
STOP2060

STOP elementen van het type *:dtWaardeRef moeten waarden uit de correcte waardelijst gebruiken.