Element data:procedurestappen

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Het element <data:procedurestappen> is het container-element voor alle <Procedurestappen> binnen een verloop.

Informatie

Voorbeeld


   <procedurestappen>
    <Procedurestap>...</Procedurestap>
    <Procedurestap>...</Procedurestap>
   </procedurestappen>
  
Informatiemodel
Diagram
Element data:Procedurestap
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:Procedurestap
Beperkingen
STOP1300

Het procedureverloop MOET alleen stappen bevatten die bij één type procedureverloop horen.

Het procedureverloop kan bijvoorbeeld geen stappen bevatten die specifiek zijn voor een procedure rond een ontwerpbesluit, en tevens stappen specifiek voor een (definitief) besluit.

STOP1304

De stappen die relevant zijn voor de reactie van belanghebbenden op het besluit MOETEN in het procedureverloop opgenomen zijn in de juiste volgorde.

Welke stappen dat zijn hangt af van het type besluit. Zie de beschrijving voor de juiste volgorde.

STOP1305

De stappen gerelateerd aan de instelling en behandeling van een beroep tegen het besluit MOETEN in het procedureverloop opgenomen zijn in de volgorde waarin de besluitvormingsprocedure verloopt.

Beroep volgorde

 1. Vaststelling
 2. Ondertekening
 3. Start beroepsprocedure
 4. Einde Beroepstermijn
STOP1310

Een stap die het begin van een beroepsperiode aangeeft MOET ofwel als eerste voorkomen, ofwel nadat een eerdere beroepsperiode is afgesloten.

Beroepsperiode

 1. Start: Start beroepsprocedure
 2. Eind: Einde Beroepsprocedures
STOP1311

Stappen die samenhangen met de schorsing van een besluit door een rechter MOETEN in het procedureverloop tussen de start en het einde van de beroepsperiode opgenomen zijn.

STOP1312

Een stap die het einde van een beroepsperiode aangeeft MOET volgen op een stap die het begin van de beroepsperiode aangeeft.

STOP1313

Een stap die het begin van een schorsingsperiode aangeeft MOET ofwel als eerste voorkomen, ofwel nadat een eerdere schorsingsperiode is afgesloten.

Schorsingsperiode

 • Start: Schorsing
 • Eind: Opheffing Schorsing
STOP1315

Een stap die het einde van een schorsingsperiode aangeeft MOET volgen op een stap die het begin van de schorsingsperiode aangeeft.

STOP1319

Sommige stappen MOETEN in het procedureverloop vermeld worden omdat de informatie anders niet compleet is:

 • Stap 'Einde inzagetermijn' MOET vermeld worden als 'Begin inzagetermijn' is opgenomen.
 • Stap 'Einde beroepstermijn' MOET vermeld worden als 'Start beroepsprocedure' is opgenomen.
 • Stap 'Ondertekening' MOET vermeld worden als 'Start beroepsprocedure' is opgenomen
 • Stap 'Ondertekening' MOET vermeld worden als 'Einde beroepstermijn' is opgenomen
 • Stap 'Ondertekening' MOET vermeld worden als 'Einde bezwaar' is opgenomen

Als deze stappen niet vermeld zijn is het niet mogelijk afgeleide informatie te bepalen op manieren die in de standaard beschreven staan, zoals de relevantie van het besluit en/of gerelateerde kennisgevingen op een moment in de tijd, of de status van een besluit.

STOP1320

Bij een kennisgeving van een definitief besluit MOGEN ALLEEN de volgende procedurestappen voorkomen:

 • Einde bezwaartermijn
 • Einde beroepstermijn
STOP1321

Bij een kennisgeving ontwerp besluit MOGEN ALLEEN de volgende procedurestappen voorkomen:

 • Begin inzagetermijn
 • Einde inzagetermijn
STOP1322

Bij een mededeling MOGEN ALLEEN de volgende procedurestappen voorkomen:

 • Einde beroepsprocedures
STOP1400

Een procedureverloopmutatie MAG NIET leiden tot een ongeldig procedureverloop (Het resulterende procedureverloop moet voldoen aan de beschrijving en dus aan de procedureverloop-bedrijfsregels).