Element data:overheidsdomeinen

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Container-element voor de data:overheidsdomeinen

Informatie

Voorbeeld


<overheidsdomeinen>
  <overheidsdomein>...</overheidsdomein>
  <overheidsdomein>...</overheidsdomein>
</overheidsdomeinen>
Informatiemodel
Diagram
Element data:overheidsdomein
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:overheidsdomein
Beperkingen
STOP1030

Binnen dezelfde container data:overheidsdomeinen mag een unieke waarde maar één keer worden gebruikt.