Element data:onderwerpen

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Het element <data:onderwerpen> is het container-element voor alle data:onderwerpen van een Work

Informatie

Voorbeeld


   
   <onderwerpen>
    <onderwerp>...</onderwerp>
    <onderwerp>...</onderwerp>
   </onderwerpen>
  
Informatiemodel
Diagram
Element data:onderwerp
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:onderwerp
Beperkingen
STOP1031

Binnen dezelfde container data:onderwerpen mag een unieke waarde maar één keer worden gebruikt.