Element data:onderwerp

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Een korte specificatie van de inhoud van Work: daar waar de tekst of het informatieobject "over gaat".

In de OWMS4 heet deze eigenschap dcterms:subject.

Informatie

Beperkingen

  • De onderwerpen worden gekozen uit de "TOP-lijst" (zie overzicht waardelijsten).
  • Ondanks dat in de bestaande metadata-configuraties van KOOP en in OWMS het "onderwerp" traditioneel optioneel is voor Regeling en Besluit, is STOP hier strenger: het onderwerp is belangrijke informatie in de verwerkende systemen. Publicatieplatforms gebruiken deze eigenschap om de content beter vindbaar te maken en als facet in zoekresultaatfiltering.

Voorbeeld

<onderwerp>/tooi/def/concept/c_afa30a11</onderwerp>
Informatiemodel Onderwerp (eigenschap van Metadata besluit), Onderwerp (eigenschap van Metadata regeling), Onderwerp (eigenschap van Metadata kennisgeving), Onderwerp (eigenschap van Metadata rectificatie), Onderwerp (eigenschap van Metadata mededeling)
Verwijzingen data:overheidsdomein
Diagram
Simple Type data:dtWaardeRef
Type Simple Type data:dtWaardeRef
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door
Beperkingen
STOP2060

STOP elementen van het type *:dtWaardeRef moeten waarden uit de correcte waardelijst gebruiken.