Element data:officieleTitel

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De titel van een Work zoals die door het bevoegd gezag (BG) wordt vastgesteld.

Bij Regelingen, Besluiten, Kennisgevingen, Mededelingen en Rectificaties is de officiële titel gelijk aan de tekstuele weergave van het gehele Regelingopschrift.

Bij Informatieobjecten is de officiële titel gelijk aan de door de BG toegekende "JOIN"-identificatie van het Work.

Informatie

Voorbeeld Regeling/Besluit

<officieleTitel>Wet van 4 juni 2014, houdende nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van 
woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingwet 2014)</officieleTitel>

Voorbeeld Informatieobject

<officieleTitel>/join/id/regdata/mn002/2019/stellingams</officieleTitel>
Informatiemodel Officiële titel (eigenschap van Metadata besluit), Officiële titel (eigenschap van Metadata regeling), Officiële titel (eigenschap van Metadata Informatieobject), Officiële titel (eigenschap van Metadata kennisgeving), Officiële titel (eigenschap van Metadata rectificatie), Officiële titel (eigenschap van Metadata mededeling)
Verwijzingen data:citeertitel, data:naamInformatieObject
Diagram

Type xs:string
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door
Beperkingen
STOP1015

De officieleTitel van InformatieObjectMetatada MOET starten met /join/id/

STOP2025

data:officieleTitel van een informatieobject MOET gelijk zijn aan het data:FRBRWork