Element data:mappingRelation

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Met <mappingRelation> (overgenomen uit SKOS) wordt aangegeven in hoeverre het begrip in de catalogus overeenkomt met het begrip zoals deze in de tekst is opgenomen.

Informatie

In STOP zijn twee mogelijke waarden beschikbaar voor <mappingRelation>:

  • exactMatch - Het begrip en de definitie komt exact overeen met het begrip in de tekst.
  • closeMatch - Het begrip komt niet exact overeen met het begrip in de/een catalogus, maar de definitie zoals in die catalogus is gegeven moet wèl correct zijn en overeenkomen met de bedoeling/definitie zoals in de gepubliceerde juridische tekst is bedoeld.

Voorbeeld

<mappingRelation>closeMatch</mappingRelation>

Zie ook de documentatie over Begripsrelaties

Informatiemodel MappingRelation (eigenschap van Begripsrelatie)
Verwijzingen tekst:Begrip
Diagram
Simple Type data:wlMappingRelation
Type Simple Type data:wlMappingRelation
Eigenschappen
content: simple
Facetten
enumeration exactMatch
enumeration closeMatch
Gebruikt door