Element data:label

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De mensleesbare naam, titel en/of korte tekst die geassocieerd is met de data:uri waarnaar verwezen wordt

Informatie

Voorbeeld

<label>Gemeentewet Artikel 147</label>
Informatiemodel Label (eigenschap van Tekstreferentie)
Verwijzingen data:uri
Diagram

Type xs:token
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door