Element data:isTijdelijkDeelVan

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De relatie vanuit een "tijdelijk regelingdeel" naar de door het BG opgestelde regeling waar het een tijdelijk deel van is.

Informatie

Beperkingen

  • Een tijdelijk deel van een niet-geconsolideerde regeling zoals bekend bij BG wijst altijd naar een niet-geconsolideerde regeling.
  • Een tijdelijk deel van een geconsolideerde regeling wijst altijd naar een geconsolideerde regeling.
Informatiemodel Is tijdelijk deel van (eigenschap van Work identificatie)
Verwijzingen cons:isTijdelijkDeelVan
Diagram
Element data:WorkIdentificatie
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:WorkIdentificatie
Beperkingen
STOP2058

De identificatie van een tijdelijk regelingdeel (data:soortWork = '/join/id/stop/work_021') MOET aangeven waarvan het een tijdelijk deel is (heeft data:isTijdelijkDeelVan).