Element data:isOfficieel

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Boolean die aangeeft of de data:citeertitel in de regeling is vastgesteld of redactioneel is toegevoegd.

  1. Als de regeling of besluit de data:citeertitel in zijn tekst vaststelt, is de waarde true.
  2. Als de data:citeertitel redactioneel is toegekend, is de waarde false.
Informatie

Voorbeeld

<data:isOfficieel>false</data:isOfficieel>
Informatiemodel
Diagram

Type xs:boolean
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door