Element data:instrumentVersie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De identificatie van de instrumentversie (zoals door de bronhouder gegeven is) die opgesteld is/wordt voor de opgegeven doelen.

Informatie

Gebruik

De identificatie van de versie van het instrument (regeling of informatieobject) moet bekend zijn bij het systeem dat de data:ConsolidatieInformatie ontvangt en verwerkt. In een aantal typische scenario's zal het instrument-identificatie op verschillende plaatsen in een aanlevering voorkomen:

  1. Bij aanlevering van een initiële regelingversie:
  2. Bij aanlevering van een eenvoudige wijziging op een regeling:
  3. Bij aanlevering van een initiële of gewijzigd geo-informatieobject:

Voorbeeld

<instrumentVersie>/akn/nl/act/bg000/2019/Regeling/nld@2020-05-01</instrumentVersie>
Informatiemodel Instrumentversie (eigenschap van Beoogde regeling), Instrumentversie (eigenschap van Beoogd informatieobject), Instrumentversie (eigenschap van Proefversie), Instrumentversie (eigenschap van Terugtrekking beoogd informatieobject), Instrumentversie (eigenschap van Terugtrekking beoogde regeling), Instrumentversie (eigenschap van ToestandActueel), Instrumentversie (eigenschap van OnvolledigeVersie), Instrumentversie (eigenschap van Bekende inhoud)
Diagram
Simple Type data:dtSTOPidentificatie
Type Simple Type data:dtSTOPidentificatie
Eigenschappen
content: simple
Facetten
minLength 1
Gebruikt door
Beperkingen
STOP1000

Een AKN- of JOIN-identificatie mag geen punt bevatten.

STOP1014

De AKN- of JOIN-identificatie MOET beginnen met "/akn" of "/join"

STOP1026

De instrument(versie) van een BeoogdeRegeling moet een expressionID (/akn/nl/act) zijn

STOP1027

De instrument(versie) van een BeoogdInformatieobject moet een /join/id/regdata zijn.