Element data:informatieobjectRefs

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Het <data:informatieobjectRefs> is het container-element voor alle in het Besluit vastgesteld informatieobjecten.

Informatie

Voorbeeld


  
  <informatieobjectRefs>
   <informatieobjectRef>...</informatieobjectRef>
   <informatieobjectRef>...</informatieobjectRef>
  </informatieobjectRefs>
  
Informatiemodel Informatieobject (eigenschap van Metadata mededeling), Informatieobject (eigenschap van Metadata officiële publicatie)
Diagram
Element data:informatieobjectRef
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:informatieobjectRef
Beperkingen
STOP1018

De waarde van data:informatieobjectRef MOET uniek zijn binnen één data:informatieobjectRefs

STOP1085

ALLEEN mededeling met data:formaatMededeling="Informatieobject" MAG vergezeld worden door een of meer informatieobjecten.