Element data:heeftGeboorteregeling

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De relatie die voor een versie van een consolideerbaar informatieobject de regeling (als work) aanwijst die het IO juridisch werkend heeft gemaakt.

Bij het opstellen van een consolideerbaar informatieobject is de geboorteregeling altijd bekend; elk informatieobjectversie van consolideerbaar informatieobject heeft een geboorteregeling. Het is in principe mogelijk dat de geboorteregeling muteert, met andere woorden dat het informatieobject door een andere regeling wordt "geadopteerd". De versies ná de "adoptie-mutatie" wijzen dan naar een andere regeling.

De <data:heeftGeboorteregeling> is de machineleesbare versie van de tekst in het besluit dat de regeling instelt of wijzigt. De tekst van het besluit verwijst naar de versie van het (consolideerbare) informatieobject. De versie van het informatieobject zelf wordt als bijlage bij het besluit meegeleverd.

Informatie

Beperkingen

  1. De <data:heeftGeboorteregeling> heeft als waarde een de AKN-identifier van een bestaand Work met data:soortWork = /join/id/stop/work_019 (Regeling).
  2. <data:heeftGeboorteregeling> is alleen verplicht voor consolideerbare informatieobjecten. Dus als: data:soortWork = /join/id/stop/work_010 (Informatieobject) èn data:publicatieinstructie = TeConsolideren
  3. De waarden van <data:heeftGeboorteregeling> van de versies van hetzelfde consolideerbaar informatieobject hoeven niet gelijk te zijn.

Voorbeeld

<data:heeftGeboorteregeling>/akn/nl/act/gm555/2020/REG0001</data:heeftGeboorteregeling>
Informatiemodel Geboorteregeling (eigenschap van Metadata Informatieobjectversie)
Diagram
Simple Type data:dtSTOPidentificatie
Type Simple Type data:dtSTOPidentificatie
Eigenschappen
content: simple
Facetten
minLength 1
Gebruikt door
Beperkingen
STOP1014

De AKN- of JOIN-identificatie MOET beginnen met "/akn" of "/join"

STOP1060

Een verwijzing naar een geboorteregeling MOET naar een work van een Regeling die begint met /akn/nl/act/... verwijzen.

STOP2023

Elk consolideerbaar informatieobject MOET een geboorteregeling hebben.