Element data:heeftBestand

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De verwijzing van een Informatieobject naar één van de bestanden waarin deze geserialiseerd is.

Informatie

Beperkingen

Zie data:heeftBestanden voor de beperkingen op kardinaliteit tijdens aanleveringen van Informatieobjecteen.

Voorbeeld

<heeftBestand>
      <Bestand>...</Bestand>
      </heeftBestanc>
Informatiemodel Bestand (eigenschap van Metadata Informatieobjectversie)
Verwijzingen uws:heeftBestand
Diagram
Element data:Bestand
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:Bestand