Element data:hash

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Uniek serienummer dat de computer berekent op basis van de inhoud van een bestand, bijvoorbeeld een document, afbeelding of muziekstuk. De hash is te vergelijken met een "digitale vingerafdruk": Het identificeert iedere tekstreeks of bestand via een reeks getallen. Als twee bestanden of tekenreeksen dezelfde hash-waarde hebben dan is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk te stellen dat deze identiek zijn.

Informatie

Bepaling van de hash

Voor de berekening van de hash wordt gebruikt gemaakt van het SHA512 algoritme, als beschreven in FIPS 180-4, waarbij een bestand als een verzameling bits wordt gezien. Het is daarom van belang dat de inhoud van het bestand tijdens het proces van uitwisselen niet wijzigt, en er (voor tekstgebaseerde bestanden) geen conversie naar een andere tekensets (encoding) plaatsvindt.

De hash zelf is binaire data, die voor uitwisseling naar een string met een hexadecimale weergave wordt geconverteerd. STOP stelt als aanvullende voorwaarde dat de string alleen de tekens 0-9 en a-f (dus geen hoofdletters) moet bevatten. De lengte van de hash is 512 bits dus 128 hexadecimale tekens.

Voorbeeld

Dit voorbeeld laat zien hoe de hash van een bestand doorgegeven moet worden. De waarde van de hier genoemde hash komt overeen met een leeg bestand.

<data:hash>cf83e1357eefb8bdf1542850d66d8007d620e4050b5715dc83f4a921d36ce9ce47d0d13c5d85f2b0ff8318d2877eec2f63b931bd47417a81a538327af927da3e<data:hash>
Informatiemodel Hash (eigenschap van Bestand)
Diagram

Type xs:token
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door