Element data:grondslagen

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Container voor de data:grondslag-elementen van een instrument.

Informatie

Voorbeeld


   <grondslagen>
    <grondslag>...</grondslag>
    <grondslag>...</grondslag>
   </grondslagen>
  
Informatiemodel
Diagram
Element data:grondslag
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:grondslag