Element data:grondslag

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

Een machineleesbare verwijzing naar een juridische bron die de wettelijke grondslag van de instrumentversie geeft

In de OWMS heet deze eigenschap dcterms:source

Informatie

Beperkingen

Voorbeeld

<grondslag>
        <TekstReferentie>..</TekstReferentie>
    </grondslag>
    
Informatiemodel Grondslag (eigenschap van Metadata regeling), Grondslag (eigenschap van Metadata besluit)
Verwijzingen rsc:heeftVindplaats
Diagram
Element data:TekstReferentie
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:TekstReferentie