Element data:gemaaktOpBasisVan

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De lijst van versies die gebruikt zijn in de samenstelling van de aangeleverde versie.

Informatie

Het element gemaaktOpBasisVan bevat

  • voor Intrekking en Terugtrekking varianten: de originele BasisVersie(s) van de versie vòòr de nu in- of teruggetrokken versie.
  • voor UitgewisseldInstrument: de BasisVersie waarop deze nieuwe versie gebaseerd is

Voorbeeld uit ConsolidatieInformatie Tijdelijk Regelingdeel

<gemaaktOpBasisVan>
  <Basisversie>
      <doel>/join/id/proces/gm9999/2020/Instelling_tijdelijkregelingdeel_Geitenhouderij</doel>
      <gemaaktOp>2020-02-13T09:00:00Z</gemaaktOp>
  </Basisversie>
</gemaaktOpBasisVan>

Voorbeeld UitgewisseldInstrument

Zie data:Momentopname.

Informatiemodel
Verwijzingen data:gemaaktOpBasisVan, data:gemaaktOpBasisVan
Diagram
Element data:Basisversie
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element data:Basisversie