Element data:gemaaktOp

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

De datum/tijd van een Momentopname of van de ConsolidatieInformatie, die weergeeft op welk moment de inhoud van een branch c.q. de versies voor een doel zijn beschreven.

Informatie

De tijd met UTC-tijdzone aanduiding ‘Z’ bevat alleen uren, minuten en seconden, dus geen delen van seconden.

Deze datum/tijd wordt in combinatie met het doel in STOP versiebeheer gebruikt als versie-identificatie. Zie data:gemaaktOpBasisVan.

Vereisten

  • Degene die de Momentopname of ConsolidatieInformatie samenstelt bepaalt deze datum.
  • Opvolgende versies hebben ongelijke, opvolgende gemaaktOp datums.
  • Op moment van uitwisselen of aanleveren ligt de gemaaktOp datum in het verleden.

Voorbeeld

<gemaaktOp>2021-07-01T01:23:45Z</gemaaktOp>
Informatiemodel Gemaakt op (eigenschap van Overerving)
Verwijzingen cons:gemaaktOp
Diagram
Simple Type data:dtDateTimeUTC
Type Simple Type data:dtDateTimeUTC
Eigenschappen
content: simple
Facetten
patroon .{19}Z
Gebruikt door