Element data:formaatMededeling

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Informatie

In formaatMededeling wordt aangegeven welke extra informatie moet worden aangeleverd met de Mededeling. Er kunnen geen, één of meer waarden worden geselecteerd.

Beperkingen

De mogelijke waarden van <data:formaatMededeling> zijn:
  • Verwijzing - in metagegeven mededelingOver moet een in de LVBB bekend besluit vermeld worden
  • Procedureverloopmutatie - module procedureverloopmutatie moet worden aangeleverd, bijvoorbeeld bij een Mededeling over het einde van de schorsing of beroepsprocedure

Voorbeeld

<formaatMededeling>Verwijzing</formaatMededeling> <formaatMededeling>Procedureverloopmutatie</formaatMededeling>

Informatiemodel
Verwijzingen data:Procedureverloopmutatie, data:mededelingOver, data:soortMededeling
Diagram
Simple Type data:wlFormaatMededeling
Type Simple Type data:wlFormaatMededeling
Eigenschappen
content: simple
Facetten
enumeration Verwijzing
enumeration Procedureverloopmutatie
enumeration Regelingmutatie
enumeration Informatieobject
Gebruikt door
Beperkingen
STOP1082

ALLEEN een mededeling met formaatMededeling="Procedureverloopmutatie" MAG een data:Procedureverloopmutatie module hebben.

STOP1083

ALLEEN een mededeling met data:formaatMededeling="Verwijzing" MAG een data:mededelingOver verwijzing hebben.

STOP1084

Een mededeling met data:formaatMededeling="Regelingmutatie" MOET een tekst:RegelingMutatie bevatten.

STOP1085

ALLEEN mededeling met data:formaatMededeling="Informatieobject" MAG vergezeld worden door een of meer informatieobjecten.